Cena prądu 2015

Dołącz do Grupy zakupowej Cost Care Consulting. Poznaj jaka cena prądu została przygotowana na 2015 rok.

Cena prądu 2014 Cost Care ConsultingEnergia elektryczna to znaczny koszt dla większości firm oraz kluczowy czynnik dla konkurencyjności przedsiębiorstw produkcyjnych. Od momentu liberalizacji rynku energii elektrycznej, cena prądu może być ustalana indywidualnie dla każdej firmy. Sprzedawcy energii początkowo ustalali specjalne warunki dla odbiorców z grup taryfowych wysokiego i średnego napięcia (Taryfy A i B). Rosnąca konkurencja na rynku energii spowodowała, że dziś z indywidualnej oferty mogą skorzystać również odbiorcy niskiego napięcia (Taryfa C). Dotychczas rynek energii elektrycznej podzielony był na pięciu głównych sprzedawców: Tauron, Enea, EnergaPGE i RWE. Do tego grona dołączyło w ostatnich latach ponad kilkaset firm – nie zawsze wiarygodnych. W związku z tym Cost Care Consulting analizuje rynek energii elektrycznej pod kątem sprawdzenia rzetelności sprzedawców.

Od czego zależy cena prądu?

Jeśli prowadzisz firmę prawdopodobnie dostałeś już nową ofertę ne sprzedaż energii elektrycznej na 2014/2015 rok. Zawarta w niej cena prądu to jedynie cena energii czynnej, ewentualnie dodatkowo opłata handlowa. Warto pamiętać, że ostateczne koszty energii czynnej zależą również od opłat za dystrybucję energii. W tym wypadku mamy doczynienia z cenami taryfowymi, które są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Skoro stawek dystrybucyjnych nie możemy negocjować, to czy jest sens się nimi zajmować? Zdecydowanie tak, ponieważ stanowią one od 30% do nawet 50% wszystkich kosztów energii elektrycznej. Cost Care Consulting pomaga zredukować te koszty. Odbiorca ponosi znaczne kary za przekroczenia współczynników umownych. Pierwszą rzeczą, którą należy przeprowadzić jest szczególna analiza zyżycia energii.

W grupie taniej

Cena prądu to jednak przede wszystkim energia czynna. Ta zależy głównie od obecnej koniunktury na giełdzie energii. Drugim ważnym czynnikiem jest wielkość zużycia energii. Cena prądu będzie oczywiście mniejsza, jeśli zużywamy więcej energii. Należy przy tym pamiętać, że nasza taryfa powinna uwzględniać takie czynniki jak godziny pracy zakładu czy sezonowość. Cost Care Consulting dokładnie analizuje zużycie i pomaga w doborze najlepszej oferty. Szczegółowa analiza powinna przy tym wykorzystywać minutowe odczyty liczników.

Gdy już wyczerpiemy powyższe możliwości optymalizacji, najlepszym rozwiązaniem jest udział w Grupie zakupowej. Ponieważ większe zużycie energii to mniejsza cena prądu, zamawiając energię wspólnie z innymi firmami można uzyskać dodatkowe upusty. Cost Care Consulting jak co roku organizuje grupę zakupową. Obecnie zapraszamy do udziału w Grupie zakupowej na rok 2014/2015.

Zobacz jak możemy pomóc Twojej firmie

Cost Care Consulting od momentu uwolnienia rynku energii wspierał klientów w ustalaniu optymalnych warunków taryfowych, zarówno po stronie sprzedaży jak i dystrybucji energii. Wspólpracujemy ze spółkami sprzedaży energii w zakresie energii czynnej oraz spółkami dystrybucji w zakresie optymalizacji parametrów umownych. Z nami cena prądu będzie zawsze atrakcyjna. Zapraszamy do kontaktu.

Usługi Cost Care Consulting:

  • Grupa zakupowa na rok 2014/2015
  • Analiza zużycia energii elektrycznej
  • Optymalizacja parametrów dystrybucji energii
  • Optymalizacja indywidualnych stawek energii czynnej

kontakt
Oszczędzanie w firmie