Składka wypadkowa 2014

Obecna składka wypadkowa 2014 będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2014 do 31 marca 2015.

Składka wypadkowaStopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na cały rok składkowy. Niewielu przedsiębiorców wie, że składka wypadkowa powinna być optymalizowana pod kątem podatkowym. Nawet niewielkie obniżenie stopy procentowej składki pozwala uzyskać w skali roku składkowego wymierne oszczędności. Są one tym większe, im więcej zatrudniamy pracowników.

Składka wypadkowa 2014 dla firmy zgłaszającej do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Obecnie jest to składka w wysokości 1,93%. Innym zasadom podlegają płatnicy składek zgłaszający większą liczbę pracowników, co również zwiększa możliwości optymalizacji kosztów ZUS.

Jak optymalizować składkę wypadkową?

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych podlega indywidualnemu ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

Prawidłowe wyliczenie tej składki jest skomplikowane, dlatego firmy nie kontrolują samodzielnie jej wysokości. Niewielu przedsiębiorców jest świadomych, że stawki na ubezpieczenie wypadkowe podlegają optymalizacji kosztów.

Poznaj promocje

Mniejsza składka ZUS

Cost Care Consulting analizuje liczbę ubezpieczonych jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych, ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.

Usługi Cost Care Consulting:

  • Optymalizacja składki wypadkowej ZUS
  • Odzyskiwanie nadpłat składek od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 10 lat wstecz
  • Obniżenie wymiaru składki wypadkowej w kolejnych latach składkowych
  • Zmiana warunków pracy na stanowiskach wpływajacych na optymalizację podatkową

kontakt