Success fee

Filozofia współpracy z Cost Care Consulting opiera się na naszej wizji : „Sukces mierzony rezultatem”

Oznacza to, że wszystkie nasze działania zmierzają do uzyskania wymiernego rezultatu, a projekty proponujemy w całości rozliczać na zasadzie Success Fee.

Pojęcie „Success Fee” możemy tłumaczyć jako „Umowę sukcesu” której istota polega na wynagrodzeniu doradcy po osiągnięciu wyznaczonego w Umowie celu, który jesteśmy w stanie szczegółowo wyliczyć i zweryfikować.

kontakt