Oddychaj czystym powietrzem...

Otrzymaj dotację do 90% z programem Czyste Powietrze

Ruszył rządowy program czyste powietrze 2018. Rozpoczął się nabór. Nasze wsparcie pomoże Ci skutecznie i najbardziej optymalnie skorzystać z programu „czyste powietrze”. Nie czekaj! Skorzystaj z dofinansowania! Zaoszczędź nawet do 47 tysięcy złotych. Zamień nieefektywne źródła ciepła na nowoczesne rozwiązania, które zapewnią Tobie i Twoim najbliższym komfort i oddech czystym powietrzem
Audyt energetyczny

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) określa audyt efektywności energetycznej jako opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, instalacji lub urządzenia technicznego, zawierające wykaz działań służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
W odróżnieniu od audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który dotyczy całej gospodarki energetycznej i obejmuje minimum 90% zużycia wszystkich nośników energii, audyt efektywności energetycznej dotyczy konkretnego przedsięwzięcia mającego służyć poprawie efektywności energetycznej.
Podmiot, który chciałby zrealizować działanie mające na celu zmniejszenie zużycia energii i jest zainteresowany wydaniem świadectwa efektywności energetycznej oraz pragnie uzyskać wsparcie finansowe na ten cel, to musi wykonać audyt efektywności energetycznej, uzasadniający wielkości oszczędności energetyczne przewidywanej w wyniku realizacji tego działania.

Na podstawie audytu efektywności z dołączonym wnioskiem, Prezes URE wydaje „zamrożone” świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty), które nie mają wartości do czasu zrealizowania oraz potwierdzenia wykonania przedsięwzięć służących uzyskaniu planowanych efektywności energetycznych.
Podmiot, któremu wydano świadectwo efektywności energetycznej, sporządza audyt efektywności energetycznej potwierdzający uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia, dzięki czemu może uzyskać prawa majątkowe będące przedmiotem obrotu na giełdzie towarowej.
Metodologia przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej jest ściśle określona Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Nasz oferta obejmuje przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej zarówno na poziomie ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej jak i potwierdzające uzyskane oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia. Dodatkowo kompleksowo wspieramy klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu wszelkich procedur około audytowych zmierzających do uzyskania białych certyfikatów.