Oddychaj czystym powietrzem...

Otrzymaj dotację do 90% z programem Czyste Powietrze

Ruszył rządowy program czyste powietrze 2018. Rozpoczął się nabór. Nasze wsparcie pomoże Ci skutecznie i najbardziej optymalnie skorzystać z programu „czyste powietrze”. Nie czekaj! Skorzystaj z dofinansowania! Zaoszczędź nawet do 47 tysięcy złotych. Zamień nieefektywne źródła ciepła na nowoczesne rozwiązania, które zapewnią Tobie i Twoim najbliższym komfort i oddech czystym powietrzem
Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku

Termomodernizacje i audyty energetyczne budynków
Działania termomodernizacyjne służą poprawie efektywności energetycznej analizowanego budynku. W wyniku działań termomodernizacyjnych następuję zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku , podgrzania ciepłej wody oraz oświetlenia .
W efekcie Inwestor ponosi mniejsze koszty użytkowania budynku w ciągu roku , co ma za zadanie wykazać przeprowadzony audyt energetyczny.
W skład podstawowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych wchodzą następujące usprawnienia :
– ocieplenie ścian zewnętrznych
– ocieplenie dachu bądź stropodachu budynku.
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
– wymiana / modernizacja źródła ciepła w tym kotła
– modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
– wymiana oświetlenia na energooszczędne
Jednocześnie w ramach kompleksowej termomodernizacji budynku należy rozpatrzyć możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii takich jak pompy ciepła , kolektory słoneczne czy fotowoltaikę tzw. OZE (Odnawialne Źródła Energii).
Obecnie promowane są takie rozwiązania techniczne, które zapewnią zapotrzebowanie zużycia energii na poziomie 40kWh/m2 na rok tzw. Budynki energooszczędne z wykorzystanie OZE .
Rozwiązanie te ponadto ograniczają emisję szkodliwych substancji do atmosfery jak : dwutlenku węgla i służą poprawie jakości powietrza i elimanacji smogu.
Celem przeprowadzone audytu energetycznego jest wskazanie Inwestorowi takich rozwiązań, które na podstawie analizy stanu technicznego budynku, dadzą inwestorowi możliwe rozwiązania technicznie służące podniesieniu standardu energetycznego budynku przy jednoczesnej maksymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. W wyniku przeprowadzonej analizy zostanie przedstawiony Inwestorowi wariant termomodernizacji budynku, który zapewni optymalne rozwiązania techniczne przy dostępnych środkach inwestycyjnych i maksymalne ograniczenie zużycia energii co jest związane z bieżącymi kosztami eksploatacyjnymi użytkowania budynku.