Oddychaj czystym powietrzem...

Otrzymaj dotację do 90% z programem Czyste Powietrze

Ruszył rządowy program czyste powietrze 2018. Rozpoczął się nabór. Nasze wsparcie pomoże Ci skutecznie i najbardziej optymalnie skorzystać z programu „czyste powietrze”. Nie czekaj! Skorzystaj z dofinansowania! Zaoszczędź nawet do 47 tysięcy złotych. Zamień nieefektywne źródła ciepła na nowoczesne rozwiązania, które zapewnią Tobie i Twoim najbliższym komfort i oddech czystym powietrzem
Audyt energetyczny

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) nakłada na dużych przedsiębiorców obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa raz na 4 lata.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza się na podstawie reprezentatywnych danych dotyczących zużycia energii i powinien obejmować przegląd nośników zużycia energii odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo.
Ustawodawca wskazuje iż przedsiębiorca powinien przechowywać, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.
Duży przedsiębiorca objęty obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego to firma która:
– w której zatrudnienie wynosi 250 osób lub
– którego suma bilansowa jest równa lub wyższa od 43 mln lub roczny obrót jest równy lub wyższy od 50 mln €.
Zgodnie z Ustawą pierwsze obowiązkowe przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa powinno nastąpić do dnia 1 października 2017 roku. Niestety nie wszystkim dużym przedsiębiorcom udało się dotrzymać tego terminy i szacuje się, że wiele podmiotów podlegających obowiązkowi nadal nie rozpoczęło procedury audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Jednocześnie ustawodawca przewidział karę pieniężną za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w wysokości do 5% przychodów przedsiębiorcy.

Zachęcamy firmy do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, którego efektem w przypadku współpracy z naszą Spółką jest raport z audytu zawierający profil zużycia energii wraz z proponowanymi działaniami, analizami ekonomicznymi oraz informacjami na temat dostępnych subwencji oraz dotacji.
Pomagamy również firmom uniknąć dotkliwych konsekwencji finansowych związanych z niedopełnieniem przeprowadzenia obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Jest to możliwe jeśli podmioty zrealizują obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa i poinformują Prezesa URE przed powzięciem przez niego wiadomości o braku jego przeprowadzenia.