Oddychaj czystym powietrzem...

Otrzymaj dotację do 90% z programem Czyste Powietrze

Ruszył rządowy program czyste powietrze 2018. Rozpoczął się nabór. Nasze wsparcie pomoże Ci skutecznie i najbardziej optymalnie skorzystać z programu „czyste powietrze”. Nie czekaj! Skorzystaj z dofinansowania! Zaoszczędź nawet do 47 tysięcy złotych. Zamień nieefektywne źródła ciepła na nowoczesne rozwiązania, które zapewnią Tobie i Twoim najbliższym komfort i oddech czystym powietrzem
Audyt energetyczny

Program „czyste powietrze”

Ruszył długo wyczekiwany rządowy program “czyste powietrze” mogący w realny sposób zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w Polsce jak również podnieść efektywność energetyczną. Program „czyste powietrze” ma się rozprawić z problemem SMOG-u w Polsce poprzez udostępnienie mechanizmów dopłat oraz ulg podatkowych. Wg wielu szacunków z programu „czyste powietrze” może skorzystać nawet 4 mln domów w Polsce. Taki rozmiar programu nie tylko może pomóc Polsce w nawiązaniu konkurencji z krajami Europy Zachodnie w zakresie efektywności energetycznej, ale przede wszystkim może istotnie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń i podnieść nasz komfort życia.

Wykonaj z nami audyt energetyczny, który zostanie dofinansowany z programu “Czyste powietrze”.

Skorzystaj już teraz i wyślij zapytanie jak możemy Ci pomóc na email: kontakt@costcare.pl

rządowy program czyste powietrze

Co wiemy o programie czyste powietrze?

Beneficjenci programu „czyste powietrze”

Skorzystać z programu „czyste powietrze” mogą osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i te nowo budowane.

Finansowe warunki progowe programu „czyste powietrze”

Budżet programu może wynieść 103 mld. PLN. Minimalna wartość kosztów inwestycji musi wynieść 7 000 złotych zaś sama dotacja nie może przekroczyć 53 000 złotych.

Co podlega dofinansowaniu?

W ramach Programu „czyste powietrze” zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na nowoczesne węzły cieplne (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na izolacji przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie czy montażu stolarki zewnętrznej.

Wymagana dokumentacja do złożenia wniosków

Aby wniosek został pozytywnie rozpatrzony musi spełniać szereg różnych kryteriów takich jak: potwierdzenie prawa własności nieruchomości, kopię zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych, pozwolenie organu architektoniczno-budowlanego, dokumentację fotograficzną, branżową dokumentację wykonaną przez audytora energetycznego oraz oświadczenie o dochodach wraz niezbędnymi dokumentami.

Wymagana dokumentacja do otrzymania wypłaty

Po to aby otrzymać wypłatę z programu „czyste powietrze” należy zebrać m.in. protokół odbioru przedsięwzięcia, dokumenty księgowe potwierdzające zakup materiałów lub usług, dokumentację fotograficzną, dokumenty zrealizowanych przelewów oraz inne dokumenty.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji będzie zależała od kwoty miesięcznego dochodu netto na członka rodziny zgodnie z poniższą tabelą:

Kwota miesięcznego dochodu netto/os. Wysokość dotacji (% kosztów kwalifikowanych) Pożyczka
Uzupełnienie do wartości dotacji Pozostałe koszty kwalifikowane
do 600 zł do 90% do 10% do 100%
600-800 zł do 80% do 20% do 100%
801-1000 zł do 70% do 30% do 100%
1001-1200 zł do 60% do 40% do 100%
1201-1400 zł do 50% do 50% do 100%
1401-1600 zł do 40% do 60% do 100%
powyżej 1600 zł do 32% do 68% do 100%

 

Możliwość odliczenia od dochodu w deklaracji podatkowej

Szacuje się, że od 2019r wydatki ponoszone przez osoby kwalifikujące się do programu „czyste powietrze” o dochodach powyżej 1600 zł miesięcznie, w zakresie termomodernizacji potwierdzonej audytami energetycznymi, będą mogły być w 20 proc. odliczone od dochodu. Ulga będzie rozkładana na okres 3 lat i nie może przekroczyć 53 000 zł. Zostanie również określona specyfikacja kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez podatnika, które będą mogły być objęte ulgą. Ulga podatkowa będzie adresowana wyłącznie do osób, które wcześniej nie korzystały z żadnych form pomocy państwa w rozwiązywaniu problemów zwianych z termomodernizacją.

Kontrola prawidłowości wykorzystania programu „czyste powietrze”

Zarówno Narodowy jak i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą dokonywały kontroli przedsięwzięć w 3 letnim okresie wykonania.

Chcesz wiedzieć więcej o programie? Skontaktuj się z nami: kontakt@costcare.pl