Optymalizacja kosztów ZUS

Istnieje kilka skutecznych sposobów na optymalizację kosztów ZUS. Największe korzyści przynosi jednak ubieganie się o zwrot nadpłat, ponieważ optymalzacja ZUS to jednorazowy zwrot nadpłat składek nawet za 10 lat. Jaka to kwota w Twojej firmie?

Optymalizacja kosztów ZUS Cost Care ConsultingW internecie znajdziemy wiele ogłoszeń “Optymalizacja ZUS” czy “Mniejsze składki ZUS”. Proponowane rozwiązania najczęściej polegają na rozliczaniu działalności w innym kraju, co jest niedopuszczalne w przypadku większości przedsiębiorców. Dla nich najlepszą drogą do uzyskania oszczędności jest odzyskanie  składek niesłusznie pobranych. Temu właśnie służy optymalizacja ZUS.

Profesjonalna optymalizacja kosztów ZUS polega na udycie dokumentacji i badaniu sprawozdań na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych naliczył firmie składki lub będzie naliczać w kolejnych latach składkowych. W pierwszej kolejności badaniu będzie podlegać składka wypadkowa za 2014 rok.

Kto może optymalizować składki ZUS?

Jeśli optymalizacja ZUS rozpoczyna się od analizy składki wypadkowej, to musimy sprawdzić czy jest ona dla naszej firmy stała czy zmienna? Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności czyli obecnie 1,93%. W przypadku stałej składki optymalizacja kosztów ZUS nie przyniesie efektów, dlatego jest to usługa dla firm zatrudniajacych conajmniej 10-ciu pracowników.

Składka wypadkowa na rok 2014 dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych podlega indywidualnemu ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek. Prawidłowe wyliczenie tej składki jest skomplikowane, dlatego firmy nie kontrolują samodzielnie jej wysokości. Optymalizacja kosztów ZUS pozwala na redukcję kosztów firmy bez nakładów finansowych.

Optymalizacja kosztów ZUS

Cost Care Consulting odzyskuje nadpłaty składek ZUS do 10 lat wstecz. Optymalizacja kosztów ZUS rozpoczyna się od analizy liczby ubezpieczonych jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Jeżeli płatnik składek zgłaszany jest w ZUS w okresie od dnia 1 stycznia danego roku do dnia 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych, ustala się w oparciu o liczbę ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.

Sprawdzeniu powinna również podlegać stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności. Ustala się ją w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy.

Usługi Cost Care Consulting:

  • Odzyskiwanie nadpłat składek od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 10 lat wstecz
  • Obniżenie wymiaru składki wypadkowej w kolejnych latach składkowych
  • Zmiana warunków pracy na stanowiskach wpływajacych na optymalizację podatkową

kontakt
Oszczędzanie w firmie