Restrukturyzacja przemysłu i przedsiębiorstw

Każda firma, która wymaga restrukturyzacji, musi wykorzystać wszystkie możliwości szybkiego zbilansowania przepływów pieniężnych.

Optymalizacja kosztów umożliwia szybkie uzyskanie dodatkowej gotówki w przedsiębiorstwie. Ze względu na szczególna sytuację firmy przechodzącą restrukturyzację, tego typu projekty rozliczamy wyłącznie na zasadach Success fee.

Potencjalne obszary, które mogą szybko wygenerować gotówkę to podatek od nieruchomości oraz optymalizacja kosztów ZUS.

Restrukturyzacja przedsiębiorst oraz restrukturyzacja przemysłu to również kierunek naszych działań w zakresie współpracy z innymi doradcami. Oferujemy kompleksowe rozwiązania. Poznaj możliwości Cost Care Consulting.

kontakt
Oszczędzanie w firmie


 

Czytaj więcej o temacie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Restrukturyzacja