Przejdź do treści

ROBOGRANTY 2023 – Dotacje dla branży meblarskiej

Robogrant to 850.000 zł dofinansowania dla firm meblarskich na zakup robota przemysłowego w przedsiębiorstwie meblowym wraz z maszynami i urządzeniami.

ROBOGRANT PARP -pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej. Dotacja dla firmy meblarskiej w konkursie ROBOGRANTY 2023 może wynieść nawet:

850 000 zł


“Specjaliści Cost Care Consulting opracują Twój projekt o dofinansowanie na zakup robota przemysłowego w konkursie robogrant dla branży meblarskiej”

JOANNA MORO

Dotacje dla firm meblarskich

Jaka firma może otrzymać dotacje dla branży meblarskiej?

Dofinansowanie firm meblarskich robo granty 2023 przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.