Przejdź do treści

Dotacje dla branży meblarskiej ROBOGRANT 2022

Dofinansowanie dla firm meblarskich to nawet 850.000 zł na zakup robota przemysłowego w przedsiębiorstwie meblowym wraz z maszynami i urządzeniami.

ROBOGRANT-pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej. Dotacja dla firmy meblarskiej w konkursie ROBOGRANTY 2022 może wynieść nawet:

850 000 zł


“Specjaliści Cost Care Consulting opracują Twój projekt o dofinansowanie na zakup robota przemysłowego w konkursie robogrant dla branży meblarskiej”

JOANNA MORO

Dotacje dla firm meblarskich

Jaka firma może otrzymać dotacje dla branży meblarskiej?

Dofinansowanie firm meblarskich robo granty 2022 przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw, które:

  • prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD);
  • przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.