ZUS Dofinansowanie 2021

Dofinansowanie ZUS do BHP 2018Dotacja ZUS na BHP 2021. Tylko teraz możesz skorzystać z dofinansowania ZUS na poprawę bezpieczeństwa w firmie.

Szczegóły w dziale: ZUS dofinansowanie na BHP 2021

Bezpieczeństwo jest bezcenne, jednak pracodawcy wiedzą, że kosztuje. Z pomocą przychodzi przygotowana przez specjalistów Cost Care Consulting dotacja ZUS na BHP. Program działań opisany we wniosku ZUS o dofinansowanie BHP musi przynieść konkretną poprawę mierzoną wskaźnikami, dlatego w pierwszym kroku należy wykonać wewnętrzny audyt istotnych dla programu współczynników bezpieczeństwa pracy.

Dotacje ZUS na BHP

Dotacje ZUS na BHP

Na co jest dotacja ZUS na BHP?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. We wniosku można ubiegać się o szereg zakupów inwestycyjnych służących ograniczeniu ryzyka i zabezpieczeniu pracowników:

 • osłony do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,
 • osłony na urządzenia ochronne czułe na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),
 • elementy systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa
 • kabiny i obudowy dźwiękoizolacyjne lub dźwiękochłonnoizolacyjne
 • obudowy i ekrany chroniące przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • wyroby przeciwdrganiowe (zakup wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • dofinansowanie urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),
 • dofinansowanie urządzeń i elementów wentylacji,
 • dofinansowanie urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
 • dofinansowanie urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,
 • dofinansowanie urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

Dotacje ZUS na BHP można również przeznaczyć na środki ochrony indywidualnej dla pracowników.

Zapraszamy do składanie zapytań do Cost Care Consulting w zakładce KONTAKT lub na stronie https://costcare.pl/dofinansowanie-zus-dotacje-na-bhp

kontakt