Dofinansowanie BHP

Chcesz przygotować wniosek o dofinansowanie ZUS 2020? - tutaj otrzymasz profesjonalne doradztwo na poprawę warunków pracy dla firm.

Dofinansowanie ZUS na BHP projekty doradcze

Dotacje z ZUS dla firm o charakterze doradczym zorientowane są na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz opracowania techniczne w zakresie BHP.

Dofinansowanie ZUS na BHP projekty inwestycyjne

Dotacje z ZUS 2020 na BHP wykorzystasz na usprawnienia stanu technicznego maszyn i urządzeń. Uzyskasz również dotacje z zus na wózek widłowy lub środki ochrony indywidualnej.

Dotacje ZUS na BHP projekty doradczo-inwestycyjne

Otrzymasz z ZUS dofinansowanie dla firm do BHP łączące przeprowadzenie działań doradczych wraz z inwestycjami w modyfikację maszyn i zakup nowych urządzeń.

Wysokość dofinansowania

Kwota maksymalnej dotacji na poprawę BHP oraz udział procentowy ZUS w finansowaniu bezpieczeństwa pracy zależy od rodzaju przedsiębiortswa i wielkości zatrudnienia w firmie. Teraz maksymalna kwota dofinansowania jest jeszcze wyższa.

Mikrofirma

Mała firma

Średnia firma

Duża firma

1-9 pracowników
10-49 pracowników
50-249 pracowników
250 i więcej pracowników

Na co firma może dostać środki?

Dotacje z ZUS dla firm mają na celu realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Jednym z postawionych na forum zadań jest prewencja wypadkowa w firmach, dlatego aby otrzymać dofinansowanie ZUS na BHP inwestycja musi spełniać określone kryteria do wsparcia. Po pierwsze należy pamiętać, że dofinansowane będą tylko rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. W dodatku subwencja zostanie przyznana firmie jedynie, gdy inwestycja należy do jednej z poniższych kategorii, które zostały przewidziane do udzielenia dotacji na BHP.

Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać z zus dotacje na poprawę warunków pracy 2020 to modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zakup oraz montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy:
1. osłon do niebezpiecznych stref maszyn
2. optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych)
3. przyrządów ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi)
4. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych lub wyłączania awaryjnego)
5. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
6. wyrobów BHP przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów, neutralizatorów elektryczności statycznej)
7. urządzeń oczyszczających powietrze (filtrów, filtropochłaniaczy)
8. systemów i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki)
9. instalacji elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
10. urządzeń BHP służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podestów, platform, podnośników)
11. dofinansowanie maszyn służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków (np. dofinansowanie z zus na wózek widłowy)
12. dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
13. dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika:

Poprawa BHP w projektach doradczych, na którą można otrzymać z ZUS dofinansowanie w 2020 roku:

1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
- czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat)
- czynniki chemiczne i pyły
- czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym)
- czynniki biologiczne
3. Prewencja wypadkowa - dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń.
4. Przeprowadzenie analizy BHP i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
6. Dofinansowanie na rozwój firmy 2020 i poprawę warunków pracy.
7. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Jak uzyskać dotacje ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dofinansowanie na podstawie prawidłowo przygotowanego wniosku płatnika składek o udzielenie dotacji na BHP. Dane forum za pierwsze półrocze 2014 roku wskazują, że firmy mają wiele trudności w prawidłowym sporządzeniu wniosku do ZUS.

Wnioski o dotacje odrzucone przez ZUS

Wnioski o dotacje zaakceptowane przez ZUS

Skorzystaj z pomocy Specjalistów, aby poprawnie przygotować wniosek o dotacje z ZUS na BHP.

Nasza oferta

Wyślij do nas zapytanie o ofertę specjalną! Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pochodzi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pula środków na dofinansowanie ZUS 2020 jest ograniczona. Zobacz przykładowy wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu ze środków ZUS-prewencja BHP. Zapewniamy jego poprawne opracowanie dla Twojej firmy.

Opracujemy działania BHP

Otrzymanie dotacji wymaga zaplanować działania inwestycyjne i doradcze oraz określić budżet projektu. Opracujemy dla Twojej firmy plan wdrożenia BHP zgodny z wytycznymi programu "ZUS Prewencja Wypadkowa".

Poprawnie wypełnimy Wniosek

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem finansowania zostaną przygotowane przez specjalistów Cost Care Consulting. Masz pewność, że wypełniony wniosek o dofinansowanie z zus opinie spełni wymagania do otrzymania dotacji BHP.

Otrzymasz dofinansowanie ZUS

Jeśli chcesz wykorzystać maksymalne limity dotacji ZUS, specjaliści Cost Care Consulting dostarczą Twojej firmie odpowiedni zakres inwestycji BHP. Mamy najlepsze opinie, bo z nami uzyskasz maksymalne dofinansowanie ZUS.

O nas

Cost Care Consulting to wiodąca firma doradcza świadcząca usługi audytu kosztów w zakresie podatku od nieruchomości, energii elektrycznej, kosztów telekomunikacji, optymalizacji składek ZUS (w tym składki wypadkowej) i prewencji wypadkowej.

Największe doświadczenie

Działamy od początku programu prewencji wypadkowej. Jako pierwsi opracowaliśmy wypełniony wniosek o dofinansowanie z zus. Cost Care Consulting zrealizował projekty dla kilkuset firm, mamy największe doświadczenie!

Kompleksowa obsługa firm

Nasi konsultanci poprowadzą Cię przez cały okres przygotowania oraz wdrożenia projektu. Realizujemy projektu aż do momentu uzyskania rezultatu. Sprawdź przykładowy wniosek opracowanego projektu.

Uzyskasz potwierdzenie

Cost Care Consulting od wielu lat prowadzi projekty optymalizacji składek. Pracowaliśmy dla liderów - spółek giełdowych, dużych przedsiębiorstw oraz prywatnych, małych i średnich firm.

Referencje

Kliknij logo firmy, aby przeczytać opinie naszych klientów.