Zwrot podatku za drogę

2014-12-10

Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy, którzy opodatkowali podatkiem od nieruchomości drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa, mieli możliwość odzyskania nadpłaconego podatku. Na skutek zmian stanu prawnego, w latach 2004-2006 wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości były wszystkie drogi znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa, a nie tylko publiczne. Powyższy przykład wskazuje, że każdy podmiot ma możliwość ubiegania się o zwrot […]