Zwrot podatku za drogę

By Cost Care, 2014-12-10

Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy, którzy opodatkowali podatkiem od nieruchomości drogi wewnętrzne znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa, mieli możliwość odzyskania nadpłaconego podatku.

Na skutek zmian stanu prawnego, w latach 2004-2006 wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości były wszystkie drogi znajdujące się na terenie przedsiębiorstwa, a nie tylko publiczne.

Powyższy przykład wskazuje, że każdy podmiot ma możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Podatek od nieruchomości jest jednak bardzo specyficzną pozycją w kosztach przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach przedsiębiorstwa nie dokonują dogłębnej analizy poniesionego kosztu, a zapłata podatku  następuje automatycznie. W praktyce spotykamy się ze skłonnością przedsiębiorstw do zawyżania wysokości podatku od nieruchomości.

Powodem takiej sytuacji jest z jednej strony niejednoznaczność ustawy dotyczącej podatku od nieruchomości, co przyczynia się do wątpliwości interpretacyjnych. Z drugiej strony jest to podatek opierający się na różnych danych źródłowych, bowiem opodatkowaniu podlega powierzchnia gruntów, powierzchnia użytkowa budynków i historyczna wartość podatkowa budowli. W związku z tym dla prawidłowego obliczenia wysokości podatku od nieruchomości niezbędne są informacje przeważnie z dwóch oddzielnych źródeł.

Optymalizacji nie ułatwia również fakt, że przepisy określające wysokość podatku od nieruchomości w dużej mierze mają odwołanie do przepisów prawa budowlanego. W powiązaniu ze stale zmieniającym się orzecznictwem mającym wpływ na obowiązujące regulacje, pojawia się obszar dający możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności bądź wskazujący na dodatkowe ryzyko podatkowe.

W konsekwencji optymalizacja podatku od nieruchomości jest obszarem, który przynosi w wielu przedsiębiorstwach wymierne oszczędności.

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *